„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40)

Czym jest Duchowa Adopcja?

Pełna nazwa to: "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą"

 

Duchowa Adopcja to modlitwa w intencji dziecka, które jest zagrożone zabiciem w łonie matki.

 

Trwa ona dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy Różańca Św.  (Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo), oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.

Dzieło duchowej adopcji powstało po objawieniach w Fatimie i jest odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy.

Duchowa Adopcja została przeniesiona do Polski w roku 1987.

baby-256857_1920.jpg
Czy warto podjąć się Duchowej Adopcji?

Tak, koniecznie trzeba odpowiedzieć na wezwanie Matki Najświętszej z Fatimy, która nieustannie przypomina nam o modlitwie różańcowej.

Modlitwa Duchowej Adopcji ma odwodzić od zamiaru popełnienia aborcji, lub niszczących ludzkie zarodki praktyk "in vitro".

Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. (syndrom postaborcyjny)

 

Pomaga ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, oraz umacnia zdrowe zasady moralne.

 

 

baby-2717347_1920.jpg
Kto może podjąć Duchową Adopcję?

 

Do modlitwy Duchowej Adopcji zaproszony jest każdy z nas - osoby świeckie, duchowne, meżczyźni i kobiety, niezależnie od wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.

 

Do Dzieła Duchowej Adopcji można przyłączyć się w każdej chwili, poprzez rozpoczęcie dziewięciomiesięcznej modlitwy za dziecko poczęte. 

Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, ale można je złożyć też prywatnie.

newborn-baby-990691_1920.jpg