Jeżeli chcesz przystąpić do duchowej adopcji dziecka poczętego to zachęcamy do:

  • przeczytania informacji o Duchowej Adopcji

  • zapoznania się z modlitwą codzienną

  • złożenia przyrzeczenia 

W Polskiej Parafii św. Stanisława Kostki w Coventry uroczyste przystąpienie do duchowej adopcji odbywa się 25 marca każdego roku.

Capture.JPG
PRZYRZECZENIE

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony/a pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych.

Ja, (Imię i Nazwisko), (data urodzenia)
postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia (…)
biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy, każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

 

Postanawiam: odmawiać codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego, codziennie ofiarować jeden dziesiątek różańca, podjąć postanowienie:
(…)
(krótki opis postanowienia)

(miejscowość i data)

(podpis)

son-1910304_1920.jpg
Modlitwa Codzienna

Każdego dnia osoby, które przystąpiły do duchowej adopcji dziecka poczętego odmawiają jedną dziesiątkę różańca oraz poniższą modlitwę:

 

„Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,
która urodziła Cię z miłością
oraz za wstawiennictwem świętego Józefa,
“Człowieka Zawierzenia”,
który opiekował się Tobą,
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka
które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady
i które duchowo adoptowałem.
Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę,
aby zachowali je przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś.
Amen.”