Jak długo trwa adopcja?

 

Duchową adopcję podejmuje się na okres dziewięciu miesięcy tylko dla jednego dziecka.

Po spełnieniu wszystkich postanowień i po zakończeniu adopcji można rozpocząć kolejną adopcję.

1.

Ile razy można podjąć duchową adopcję?

 

 

Duchową adopcję można podejmować wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.

2.

Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?

 


Dodatkowymi postawieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, koronki...).

3.

Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień?

 


Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.

4.

Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?
 

Duchowa adopcja dotyczy tylko jednego dziecka, za które modlimy się przez okres dziewięciu miesięcy.

5.

Czy wiemy jakiej narodowości będzie dziecko?
 

Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.

6.

Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?
 

Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże.

Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, aby każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.

7.

Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?

 

Zapomnienie nie jest grzechem.

Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.

8.

Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas?
 

Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchową adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się jej dotrzymać.

W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.

9.

Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych?


Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.

10.

Jak składa się przyrzeczenie?

Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście podczas Mszy Św., chociaż można je złożyć także prywatnie.

11.

W jaki sposób złożyć przyrzeczenie prywatnie?
 

 

Należy odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców.

Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.

12.

Kto jest zaproszony do podjęcia duchowej adopcji?

 


Zaproszony jest każdy z nas – osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku.

Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.

13.

Jak krzewić modlitwę duchowej adopcji?

 


Można wspierać Dzieło Duchowej Adopcji przez np.:
- pozyskać osoby zainteresowane duchową adopcją,
- postarać się o zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń duchowej adopcji w kościele,
- skontaktować się z ośrodkami duchowej adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń.

14.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Polish Catholic Mission in Coventry

The Presbytery | Springfield Road | Coventry | CV1 4GR | United Kingdom

biuro@parafia-coventry.org.uk

na_stron⌐_www_(do_podlinkowania).jpg
  • Black Facebook Icon

©2021 by Duchowa Adopcja Coventry